برنامه جهان شمول

خاتمیت و دین جهان‌شمول
22 - تیر - 1399
خاتمیت و دین جهان‌شمول

صور مساله‌ای که بناست توضیح بدهم این است : آیا می‌تواند دینی که در زمانی وجود داشته و تحولات مختلفی را پدید آورده است، بعد از 1400 سال نیز بتواند حرفی با عنوان «جامعیت» بزند؟! آیا این مساله شدنی است؟! ...