بومی سازی علوم

مدیریت ژورنالیسم علوم انسانی-اسلامی
22 - دسامبر - 2021
تأملی بر دیدگاه‌های آیت‌الله مصباح‌یزدی
مدیریت ژورنالیسم علوم انسانی-اسلامی

ایده «علم دینی» یا اسلامی‌سازی معرفت، ایده نوظهوری نیست و از دیرباز دغدغه‌های جدی اندیشمندان مسلمان بوده است. مسئله علم دینی از آن‌رو اهمیت دارد که برای طرح‌ریزی در حوزه نرم‌افزاری تمدن اسلامی از لوازم اصلی و اساسی است. علم ...