بیرق و پرچم | فکرت

محرم و نمادسازی اسلامی
۳۰ - شهریور - ۱۳۹۹
محرم و نمادسازی اسلامی

محرم امام حسین علیه السلام و سلوک عزاداری‌اش به مثابه یک مدرسه است. مدرسه‌ای که واجد درس‌های بسیار و صادر کننده مفاهیم متعالی برای جامعه دینی و حتی غیر دینی و برای دنیا و آخرت معتقدان به آن است. یکی ...