بیانیه

سقف‌معیشت بر ستون جامعه ‌شناسی
18 - تیر - 1399
سقف‌معیشت بر ستون جامعه ‌شناسی

82 جامعه‌شناس در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88- ظاهرا با گرایش‌های مختلف فکری ولی تجددگرا–بیانیه مشترکی با عنوان «پرسش‌ها و ارزیابی‌هایی درباره موقعیت اجتماعی کشور در آستانه‌ انتخابات» منتشر کردند.(1) به‌دنبال آن، دکتر محمدامین قانعی‌راد (1397–1334)، یکی از امضاکنندگان بیانیه ...