تاریخ آمریکا

هالیوود و نژادپرستی
24 - ژوئن - 2020
هالیوود و نژادپرستی

احتمالا اگر با چشم‌های خود ندیده بودیم باورمان نمی‌شد که در قرن بیست و یکم و در اوج تکنولوژی و پیشرفت بشر در کشوری چون آمریکا که خود را مهد دموکراسی و سرزمین آزادی عقاید می‌داند تظاهرات بسیاری در اکثر ...