تجربه سیاستی

ما باید الگو را یک «منطق حکمرانی» ببینیم، نه برنامه
15 - نوامبر - 2020
ما باید الگو را یک «منطق حکمرانی» ببینیم، نه برنامه

در ادامه سلسله‌مطالبی که ذیل موضوع سالگرد فراخوان رهبر انقلاب برای بررسی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در این صفحه و به‌همت هسته علمی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) تولید شده، امروز گفت‌وگویی تفصیلی با حمیدرضا فرتوک‌زاده، استاد دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر ...