تربیتی | فکرت

روش شناسی علامه مصباح در پیوند علوم قدیم و جدید
۱۲ - دی - ۱۴۰۰
گفتگوی فکرت با حجت الاسلام دکتر سقای بی ریا؛
روش شناسی علامه مصباح در پیوند علوم قدیم و جدید

الگوی مدیریت تربیتی علامه مصباح یزدی
۱۱ - دی - ۱۴۰۰
گفتگو با حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی؛
الگوی مدیریت تربیتی علامه مصباح یزدی