ترویج فمینیسم | فکرت

نفوذی‌هایی که به بدنه انقلاب اسلامی ورود کردند
۱۶ - دی - ۱۳۹۹
نفوذی‌هایی که به بدنه انقلاب اسلامی ورود کردند

فرهنگ و پدیدارشناسی اجتماعی مسئله فرهنگ زمانی که با مسئله جنگ و نزاع راهبردی در هم آمیخته می‌شود، ساختارمندانه‌تر می‌شود و خروجی آن نیز دیگر افرادی نیستند که تبلیغ کننده ساده یک آیین باشند بلکه با فراگیری جدیدترین آموزش‌های عملیات ...