تصرف باطل | فکرت

با جو زدگی نمی‌توان با فساد مبارزه کرد
۲۹ - مرداد - ۱۳۹۹
با جو زدگی نمی‌توان با فساد مبارزه کرد

آیت‌الله عباس کعبی در نخستین جلسه از سلسله نشست‌های کرسی علمی الگوی قضای اسلامی با موضوع مبارزه با فساد و افشای آن در مبانی اسلامی، مهم‎ترین راهکار مبارزه با فساد را افشای آن دانست و با اشاره به تأکیدات رهبر ...