تضعیف روضه | فکرت

تعظیم شعائر حسینی تعظیم شعائر نبوی و علوی است
۳۱ - شهریور - ۱۳۹۹
تعظیم شعائر حسینی تعظیم شعائر نبوی و علوی است

اخیرا فایلی در فضای مجازی درباره تحریف‌های عاشورا دست به دست می‌شود که گوینده ضمن بیان نقدهای خود درباره برخی تحریف‌ها و انحراف‌های مربوط به منابع نهضت عاشورا و مجالس عزاداری –که البته بعضا بحق است- شبهات متعددی را نیز ...