تظاهرات | فکرت

هر رئیس‌جمهوری که بر آمریکا مسلط شد، به ما رحم نکرد
۴ - آبان - ۱۳۹۹
هر رئیس‌جمهوری که بر آمریکا مسلط شد، به ما رحم نکرد

کم‌تر از ده روز دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا باقی مانده و این در حالی است که یک جریان سیاسی خاص در کشورمان مدت‌هاست به ترویج این مطلب در فضای رسانه‌ای کشور و میان مردم می‌پردازد که ...