تعارض

تعارض میان علم و دین (بخش دوم)
6 - شهریور - 1400
مصاحبه با استاد منصور نصیری:
تعارض میان علم و دین (بخش دوم)

آیا علم و دین به معنای واقعی در تعارض هم هستند و گزاره‌های همدیگر را نفی می‌کنند یا نه؟ در جلسه قبل توضیحاتی را عرض کردم که مجدد به صورت خلاصه خدمتم شما بیان می‌کنم: گاهی اوقات دین را به این ...

تعارض میان علم و دین (بخش اول)
18 - مرداد - 1400
مصاحبه با استاد منصور نصیری:
تعارض میان علم و دین (بخش اول)

آیا علم و دین به معنای واقعی در تعارض با هم هستند و گزاره‌های یکدیگر را نفی می‌کنند؟ در واقع باید از چند بُعد به این بحث نگاه کرد. اولین نکته مقدماتی توجه به دیدگاه‌هایی است که درباره ارتباط با علم ...

حکایت شریعتی و فیلسوفان همچنان باقی است
28 - بهمن - 1399
حکایت شریعتی و فیلسوفان همچنان باقی است

اخیرا در فضای مجازی دیدم کسی که خود را «جامعه‌شناس» معرفی کرده بود، به مناسبتی، ویدئویی از یکی از پیران کارکشته و صاحب‌نظر و بسیار مشهور و محبوب درحوزه عرفان و فلسفه اسلامی گذاشته بود و زیرش جمله کلیشه شده ...