تعاونی | فکرت

جایگاه عدالت در قانون اساسی
۱۵ - تیر - ۱۴۰۰
جایگاه عدالت در قانون اساسی

 موضوعی که در خدمت شما هستیم، بحث تبیین جایگاه دولت اسلامی و انقلابی در ایجاد عدالت اجتماعی است. وظایف دولت اسلامی و انقلابی در تحقق عدالت اجتماعی چیست؟ من از مقدمات بحث مانند جایگاه عدالت و ارزش عدالت و اینکه غایت ...

سرمایه‌سالاری را با مالکیت خصوصی اشتباه نکنیم
۲۱ - مهر - ۱۳۹۹
سرمایه‌سالاری را با مالکیت خصوصی اشتباه نکنیم

پیرامون اظهارات آیت‌الله سیدجواد علوی‌بروجردی درباره عدم وجود اقتصاد اسلامی با دکتر ناصر جهانیان، عضو گروه اقتصاد اسلامی (پژوهشکده نظام‌های اسلامی) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت‌وگویی صورت داده‌ایم و ضمن آن از ضعف‌ و قوت اقتصاد اسلامی، جایگاه آن ...