تغییرات اقلیمی | فکرت

عصر قتل‌های اجتماعی
۲۷ - اسفند - ۱۳۹۹
عصر قتل‌های اجتماعی

دو میلیون مرگ و میر ناشی از سوء مدیریت نخبگان حاکم در زمینه همه گیری کرونا، در برابر اتفاقاتی که بشر با آنها رو به رو خواهد شد هیچ است. فاجعه‌ای جهانی در انتظار ماست و گرمایش شدید زیست بوم‌ها ...

شمارش معکوس فاجعه اقلیمی
۱۰ - دی - ۱۳۹۹
شمارش معکوس فاجعه اقلیمی

جامائیکا، رواندا، جزایر سیشل و مغولستان از جمله آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی هستند که در مجموع آلودگی جهانی سهم بسیار اندکی دارند. در سال جاری اقتصاد این کشورها از همه گیری کووید ۱۹ نیز لطمه دیده است. ...