تفریح | فکرت

پول ملکه برای شبکه «من و تو»
۱۴ - آبان - ۱۳۹۹
پول ملکه برای شبکه «من و تو»

تاسیس و افزایش شبکه‌های فارسی‌زبان در دو دهه اخیر چشمگیر و تاثیرگذار بوده است. تغییر مناسبات و تعاریف تازه از رسانه و حتی وجود جنگ‌های رسانه‌ای باعث شده تا هر کشور یا فرهنگی برای محافظت از خود یا مقابله با ...