تفکر

 مساله ای به نام ایده حکمرانی
14 - فروردین - 1400
 مساله ای به نام ایده حکمرانی

محسن جبار نژاد، محقق و پژوهشگری‌است که به خاطر ارتباط موثر با بخش‌های فکری رسانه و ارتباط موثر و مستمر با فضای حوزه و دانشگاه دغدغه‌های حوزه اندیشه و موضوعات آن را به‌خوبی می‌شناسد. او در پاسخ به سوالات ما ...

علم الاجتماع تفکر بنیاد و پیشرفت جامعه
11 - فروردین - 1400
علم الاجتماع تفکر بنیاد و پیشرفت جامعه

یکی از موضوعات بسیار مهمی که می‌توان روی آن تامل کرد بحث جریان تفکر در سال 1400 است که با توجه به بایسته‌ها و تجربه‌ای که از فضای چهل ساله جمهوری اسلامی ایران وجود دارد باید به این سوال اساسی ...