تقلیدگرایی

پرورش از الگو تا مانکن
۱۴ - فروردین - ۱۴۰۰
پرورش از الگو تا مانکن

هر زمان در فضای مجازی کلیپ یا محتوایی که با عرف و اداب و رسوم جامعه مغایرت دارد نشر داده می‌شود، بعضی از اهل نظر و علم به کاستی‌های ما در حوزه تعلیم و تربیت و اینکه چرا نتوانستیم در ...