تمدن غربی | فکرت

انقلاب اسلامی درصدد تغییر شیوه زیستی تمدن غربی است
۵ - اسفند - ۱۳۹۹
انقلاب اسلامی درصدد تغییر شیوه زیستی تمدن غربی است

حسین کچویان در نشست «انقلابات و تاسیس نظم اجتماعی؛ جستاری در باب فهم تمدنی انقلاب اسلامی» به بررسی ظرفیت‌های تمدن‌ساز آن پرداخت. پژوهشکده شهید صدر در ادامه سلسله نشست‌های «تمدن پژوهیِ» سومین نشست خود را با حضور دکتر حسین کچویان، ...