توسعه و مبانی تمدن غرب

ما آوینیست‌ها
۲۴ - فروردین - ۱۴۰۰
ما آوینیست‌ها

جریان روشنفکری‌، سه دهه پیش، در حال در دست گرفتن افق فکر و فرهنگ ایران بود. جریانی که پس از افولی کوتاه در دوره جنگ، درحال بازیابی خود بود و حضوری تازه. روشنفکری ایرانی، برخلاف آنچه در جهان جریان‌های فرهنگی ...