تولید محتوا

جنگ روایتها؛ دفاع مقدس امروز
21 - دی - 1399
جنگ روایتها؛ دفاع مقدس امروز

متخصصین علوم ارتباطات و رسانه معتقدند مهمترین عامل در تاثیر گزاری رسانه اعتماد به آن و توان روایت سازی می‌دانند. روایت سازی یعنی دادن تصویر روشن و شفاف متناسب با وقایع که توسط رسانه بر اساس سیاستگذاری خود به مخاطب ...

سواد حکمرانی فضای مجازی
2 - تیر - 1399
سواد حکمرانی فضای مجازی

اخیرا یادداشتی با این محتوا از بنده منتشر شد که وکلای ملت از طریق شبکه‌ای که برای دیگران فیلتر شده، اقدامات‌شان را در حل مسائل و مشکلات ملت گزارش می‌دهند! اگر توییتر چیز خوبی است پس چرا فیلترش کرده‌اید؟ بر ...