جامعه دینی

دیپلماسی و رفتار سیاسی پیامبر اعظم (ص)
19 - مهر - 1400
دیپلماسی و رفتار سیاسی پیامبر اعظم (ص)

حاکمیت اسلامی از ابتدای نبوت پیامبر با توجه به مسائلی که در طول مسیر آن رخ داد به سمت شکل‌گیری در حرکت بود و بی‌تردید هر کدام از این مسائل تکه‌هایی از پازل یک مسیر را ترسیم می‌کند که در ...

محرم و نمادسازی اسلامی
30 - شهریور - 1399
محرم و نمادسازی اسلامی

محرم امام حسین علیه السلام و سلوک عزاداری‌اش به مثابه یک مدرسه است. مدرسه‌ای که واجد درس‌های بسیار و صادر کننده مفاهیم متعالی برای جامعه دینی و حتی غیر دینی و برای دنیا و آخرت معتقدان به آن است. یکی ...

افسوسی بر بزرگی
12 - شهریور - 1399
افسوسی بر بزرگی

از زمانی که نگارنده این سطور با اشتیاق مباحث علمی استاد سیدکمال حیدری در شبکه الکوثر را دنبال می‌کرد و از استدلال‌ها و استشهادهای آن مشعوف می‌شد قریب ۱۴سال می‌گذرد، در طول این سالیان شایعاتی درخصوص دیدگاه‌ها و رویکردهای خاص ...