جایگاه انسانیت

جایگاه انسانیت حضرت معصومه در سیاره انسان‌ها
31 - خرداد - 1399
جایگاه انسانیت حضرت معصومه در سیاره انسان‌ها

اشاره هدف وجیزه حاضر، تعیین جایگاه انسانیت حضرت معصومه در سیاره انسان‏‌هاست. برای این منظور از طبقه بندی صدرالمتألهین شیرازی استفاده می‌‏کنیم(الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية، ص 337). ملاصدرا از چهار مدل انسان نام برده است، پس از بررسی این چهار ...