جمعیت ایران

شهرنشینی در ایران متناسب با الگوهای وارداتی است
19 - اسفند - 1399
شهرنشینی در ایران متناسب با الگوهای وارداتی است

شهرگستری و شهرنشینی به عنوان پدیده غالب و جهانی در قرن بیستم و بیست و یکم، بین ۶۰ تا ۹۰ درصد مردم را در کشورهای مختلف در شهرهای کوچک و بزرگ جای داده و به عنوان دومین انقلاب پس از ...