جنبش TMW

نقد مستند انقلاب جنسی4
23 - تیر - 1399
نقد مستند انقلاب جنسی4

شرح فعالیت‌های آقای شمقدری در سری مستندهای انقلاب جنسی عامه مردم به این سبک مستند را می‌پسندند. اگر بخواهیم درباره کاری که آقای شمقدری در هر چهار مستند انجام داد توضیح دهیم باید بگوییم؛ آقای شمقدری یک معضل اجتماعی مثل مساله ...