جن

دین و سینما: بخش هفتم
10 - آذر - 1400
نگاه یهود به شر و شیطان
دین و سینما: بخش هفتم

در هالیوود یک جریان پیوسته ایدئولوژیک همواره در آثار سینمای بدنه هالیوود به مخاطبان و علاقه‌مندان ژانر وحشت همواره می‌خواهد این اندیشه‌ها را القا کند: «نزدیکی با اجنه و همزیستی با آنان»، «اهریمن همواره از شرق طلوع می‌کند» و «قدرتمندی ...

جن، جن است و انسان، انسان
7 - فروردین - 1399
جن، جن است و انسان، انسان

روز ششم فروردین آقای امیرحسین ترکاشوند در کانال تلگرامی خویش یادداشت زیر را تحت عنوان «جن انسان است» نگاشتند: در بسیاری از آیات قرآن، جنّ عبارت از انسان است چنان‌که اِنس نیز عبارت از انسان است؛ و یعنی جمعیّتِ هفت و نیم ...