جهان علم

چاره‌اندیشیِ سیاستی دربارۀ علومِ انسانیِ اسلامی
4 - مرداد - 1400
علوم انسانیِ اسلامی و پرسش‌های بنیادین:
چاره‌اندیشیِ سیاستی دربارۀ علومِ انسانیِ اسلامی

[1]. علوم انسانیِ اسلامی، مقوله‌ای از جنس معرفت و علم است و به جهان علم تعلّق دارد، اما عوامل مؤثّر بر آن، تنها به جهان علم تعلّق ندارد. جهان غیرعلم، بر جهان علم اثر می‌گذارد و گاه نیز بسیار تعیین‌کننده ...

آینده نگری یعنی فهم قانون حاکم بر زمین
15 - فروردین - 1400
آینده نگری یعنی فهم قانون حاکم بر زمین

اول مارچ به عنوان «روز جهانی آینده» نامگذاری شده است. به این مناسبت چند سالی است که فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت این روز، موضوعاتی را که با آینده کشور و جهان کنونی مرتبط است برمی گزیند و ...