حجاب

حجاب را از «فرهنگ» شروع کنیم
۹ - آذر - ۱۴۰۱
حجاب را از «فرهنگ» شروع کنیم

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ گفتند و نوشتند که کشور به تغییراتی نیاز دارد که رادیکال‌شدن اعتراضات نباید مانع درک آن شود! البته کم هم نبودند آنان که خواستند از این آب گل‌آلود ماهی خودشان را صید کنند و سهم‌خواهی ...

حجاب فطری: فراجنسیتی، فراملیتی، فرادینی
۱۴ - آبان - ۱۴۰۱
حجاب فطری: فراجنسیتی، فراملیتی، فرادینی

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ حیاء به معنی شرم و آزرم از آشکارشدن عیوب و زشتی‌‌ها و قبائح و عفاف به معنی دست‌‌کشیدن از اموری که سبب وهن انسان شده و به لحاظی برای بشر عیب و زشتی و نقص ...

جنگ شناختی و لزوم بازسازی مردمیِ ساختار فرهنگی کشور
۱۲ - آبان - ۱۴۰۱
در نشست تخصصی «ساختار فرهنگی و مردم» مطرح شد؛
جنگ شناختی و لزوم بازسازی مردمیِ ساختار فرهنگی کشور

به گزارش «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی» در راستای سلسله نشست‌های ویژه همایش منطق بازسازی ساختار فرهنگی کشور، میزگرد تخصصی با عنوان «ساختار فرهنگی و مردم» برگزار شد و در این جلسه، دکتر محسن ردادی،‌ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ ...

تحلیل جامعه‌شناختی اعتراض و اغتشاش
۲ - آبان - ۱۴۰۱
در گفتگو با دکتر حمید پارسانیا بررسی شد؛
تحلیل جامعه‌شناختی اعتراض و اغتشاش

بیش از یک ماه از اعتراضات و به تبع آن اغتشاشات که برخواسته از فوت مهسا امینی و مساله حجاب بود، می‌گذرد. تردید نباید داشت که بین «اعتراض» که حق قانونی هر شهروند است، با «اغتشاش» که ریشه در دسیسه ...

جبهه انقلاب در مواجهه با بحران‌های اجتماعی
۲۶ - مهر - ۱۴۰۱
مدیر گروه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم مطرح کرد؛
جبهه انقلاب در مواجهه با بحران‌های اجتماعی

نشست «از الهیات اجتماعی تا ارشاد اجتماعی» با موضوع «حجاب» در دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام در دهم مهرماه برگزار شد. در این نشست چند تن از اساتید و پژوهشگران مطرح کشوری به بیان نظرات خود در موضوعات اشاره شده پرداختند. «فکرت، ...

ابعاد فقهی سیاست ترویج حجاب
۲۵ - مهر - ۱۴۰۱
توسط دکتر اسلامی مطرح شد؛
ابعاد فقهی سیاست ترویج حجاب

نشست «از الهیات اجتماعی تا ارشاد اجتماعی» با موضوع «حجاب» در دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام در دهم مهرماه برگزار شد. در این نشست چند تن از اساتید و پژوهشگران مطرح کشوری به بیان نظرات خود در موضوعات اشاره شده پرداختند. «فکرت، ...

بایدها و نبایدها در سیاست‌گذاری حجاب
۲۱ - مهر - ۱۴۰۱
استاد دانشگاه باقرالعلوم تشریح کرد؛
بایدها و نبایدها در سیاست‌گذاری حجاب

نشست «از الهیات اجتماعی تا ارشاد اجتماعی» با موضوع «حجاب» در دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام در دهم مهرماه برگزار شد. در این نشست چند تن از اساتید و پژوهشگران مطرح کشوری به بیان نظرات خود در موضوعات اشاره شده پرداختند. «فکرت، ...

تحلیل رسانه‌ای از حرکت اعتراضی به گشت ارشاد
۱۹ - مهر - ۱۴۰۱
توسط دکتر کاظمی انجام شد؛
تحلیل رسانه‌ای از حرکت اعتراضی به گشت ارشاد

نشست «از الهیات اجتماعی تا ارشاد اجتماعی» با موضوع «حجاب» در دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام در دهم مهرماه برگزار شد. در این نشست چند تن از اساتید و پژوهشگران مطرح کشوری به بیان نظرات خود در موضوعات اشاره شده پرداختند. «فکرت، ...

حجاب و چالش ادراک عدالت جنسیتی
۱۸ - مهر - ۱۴۰۱
توسط پژوهشگر حوزه عدالت تشریح شد؛
حجاب و چالش ادراک عدالت جنسیتی

نشست «از الهیات اجتماعی تا ارشاد اجتماعی» با موضوع «حجاب» در دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام در دهم مهرماه برگزار شد. در این نشست چند تن از اساتید و پژوهشگران مطرح کشوری به بیان نظرات خود در موضوعات اشاره شده پرداختند. «فکرت، ...

سلبریتی‌های ایرانی و مدیریت روایت‌ها
۱۷ - مهر - ۱۴۰۱
توسط پژوهشگر حوزه ارتباطات تشریح شد؛
سلبریتی‌های ایرانی و مدیریت روایت‌ها

نشست «از الهیات اجتماعی تا ارشاد اجتماعی» با موضوع «حجاب» در دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام در دهم مهرماه برگزار شد. در این نشست چند تن از اساتید و پژوهشگران مطرح کشوری به بیان نظرات خود در موضوعات اشاره شده پرداختند. «فکرت، ...