حجب

جن، جن است و انسان، انسان
7 - فروردین - 1399
جن، جن است و انسان، انسان

روز ششم فروردین آقای امیرحسین ترکاشوند در کانال تلگرامی خویش یادداشت زیر را تحت عنوان «جن انسان است» نگاشتند: در بسیاری از آیات قرآن، جنّ عبارت از انسان است چنان‌که اِنس نیز عبارت از انسان است؛ و یعنی جمعیّتِ هفت و نیم ...