حسن بلخاری

با کرونا کنار می‌آییم اما درس نمی‌گیریم
5 - می - 2020
با کرونا کنار می‌آییم اما درس نمی‌گیریم

بلخاری در این برنامه اینستاگرامی گفت: دوران پساکرونا به تعبیر بسیاری متفکران، دوران بازبینی بشر در بسیاری از مسائل و از جمله ارزیابی دوباره از دین است؛ با این حال من چندان خوش‌بین نیستم که بشر از این واقعه درس ...