حسین رمضانی

کرونا و آینده‌نگری تعاملات تمدنی غرب، شرق و اسلام
28 - اردیبهشت - 1399
کرونا و آینده‌نگری تعاملات تمدنی غرب، شرق و اسلام

حسین رمضانی مدیر مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن و عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به آینده‌نگری تعاملات تمدنی غرب، شرق و اسلام در دوران کرونایی پرداخته است: اقتصاد سیاسی مهم‌ترین عامل روبنایی و در عین حال نشانگر تغییرات و تحولات ...