حس و تجربه

نگاه تعاملی به مساله علم و دین
26 - تیر - 1399
نگاه تعاملی به مساله علم و دین

مسئله شرور همزاد با خود انسان است. از ابتدای خلقت بشر در این دنیا «لقد خلقنا الانسان فی کبد» در رنج و محنت انسان زاده می‌شود و رشد می‌کند و زیست می‌کند و در نهایت با همین رنج و محنت ...