حضرت حجت

جریان شناسی دو قوم منتظر (شماره 1)
18 - آگوست - 2020
جریان شناسی دو قوم منتظر (شماره 1)

برای همه ی ما از بچگی این سوال مطرح بوده که مگر کوفیان هزاران نامه برای امام حسین(ع) ننوشته و از ایشان دعوت نکردند تا به نزد آنها رفته و رهبری شان را به عهده بگیرد؟ پس چرا همین مردم ...