حقیقت

چگونگی تعامل فلسفه و عرفان اسلامی
8 - نوامبر - 2021
چگونگی تعامل فلسفه و عرفان اسلامی

از دیرباز گرایش به عرفان و معنویت در میان ملل مختلف رواج داشته است. گاه به صورت سنت عرفانی و گاه به صورت یک گرایش فردی. در این زمینه می‌توان از سنت‌های کهن شرقی مانند هندوئیسم، بودیسم، سنت عرفانی مسیحی ...

وقتی دغدغه حقیقت نیست
10 - نوامبر - 2020
نگاهی به کتاب «در باب حرف مفت»
وقتی دغدغه حقیقت نیست

گرچه زیاد پیش می‌آید که فیلسوفان حرفِ مفت بزنند یا حتی مفتْ حرف بزنند ولی مطمئن باشید کم پیش می‌آید فیلسوفی بخواهد - و البته بتواند- بی‌آنکه حرفِ مفت بزند، خیلی جدی درباره حرفِ مفت حرف بزند. اما این دقیقا ...

اندیشه در محدودیت‌ها عامل تضرع انسان به درگاه الهی
16 - سپتامبر - 2020
اندیشه در محدودیت‌ها عامل تضرع انسان به درگاه الهی

غلامحسین ابراهیمی‌دینانی، استاد و چهره ماندگار فلسفه، در برنامه معرفت به شرح ابیاتی از مولانا پرداخت که در ادامه متن آن را می‌خوانید:   ​​​​​​​مولانا می‌گوید: «آنچنان جستن که می‌خواهی بگو، کان چنان را اینچنین جستیم؛ نیست». آنچنان حق است و حالا ...

غفلت از حقیقت؛ پیامد سیطره نگاه زیبایی‌شناسانه بر هنر
24 - آگوست - 2020
غفلت از حقیقت؛ پیامد سیطره نگاه زیبایی‌شناسانه بر هنر

عنوان سخنرانی من هنر و حقیقت است؛ یعنی به عبارتی از دو رویکردی که در مورد هنر وجود دارد، بحث می‌کند. با توجه به موضوع نشست کنفرانس ملاصدرا که بررسی نسبت میان فلسفه و هنر است، من فرض اصلی‌ام این ...

کتاب «خاستگاه دین از نگاه فروید»
31 - مارس - 2020
کتاب «خاستگاه دین از نگاه فروید»

ظهور نصضت علمی در اروپا نگرش غربیان را در مورد طبیعت و ماورای آن اساسا متحول ساخت؛ از آن پس تبیین‌های ما بعد الطبیعی از امور طبیعی رنگ باختند وشیوه ای جدید که متدولوژی علمی خوانده می‌شود، سر بر آورده ...