حمله بیولوژیک

حمله بیولوژیک حتی با کفار خلاف نظر اسلام است
15 - اردیبهشت - 1399
حمله بیولوژیک حتی با کفار خلاف نظر اسلام است

در این نشست مسلم ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی به تحلیل و بررسی فقهی و حقوقی حمله بیولوژیک پرداخت. وی گفت: شاید در ذهن خیلی از افراد این مسأله مطرح باشد که احتمالاً ویروس کرونا یک حمله بیولوژیکی است. حالا فارغ ...