حیات انسانی

درآمدی بر شناخت ابعاد نامحدود انسان
۷ - مهر - ۱۴۰۰
تبیین ویژگی‌های شناختی معرفتی قیام سید‌الشهداء
درآمدی بر شناخت ابعاد نامحدود انسان

انسان آگاه، انسانى كه هستى و نقش انسان و جهت حركت هستى را شناخته، به اين عقيده مى‏‌رسد كه: در اين كاروان متحرك هستى، ركود كمتر از عقب‏گرد نيست و عقب‏گرد جز «تنهايى» نيست و «تنهايى»، در كوير هستى، جز ...