خرافه

جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره 7)
5 - شهریور - 1399
جریان شناسی دو قوم منتظر(شماره 7)

برای همه‌ی ما از بچگی این سوال مطرح بوده که مگر کوفیان هزاران نامه برای امام حسین(ع) ننوشته و از ایشان دعوت نکردند تا به نزد آنها رفته و رهبری شان را به عهده بگیرد؟ پس چرا همین مردم هم ...

الهیات اسلامی مبسوط به مسأله شُرور پرداخته است/ خرافه‌پرست کیست؟
27 - فروردین - 1399
الهیات اسلامی مبسوط به مسأله شُرور پرداخته است/ خرافه‌پرست کیست؟

عبدالکریم سروش مدتی است در مصاحبه و سخنان خود تأکید بر خرافه‌پردازبودن حوزه‌های علمیه و رواج دینداری معیشت‌اندیش خالی از معرفت و تجربه می‌نماید و اخیراً نیز دوباره به بهانه ویروس کرونا چنین تحلیلی را از فضای الهیات شیعی و ...