خردورزی

چهاردهمین شماره مجله «خردورزی» منتشر شد
۲۰ - مهر - ۱۴۰۱
ویژه‌نامه «مذهب و جهان معاصر»؛
چهاردهمین شماره مجله «خردورزی» منتشر شد

به همت مؤسسه فرهنگی ـ هنری شناخت چهاردهمین شماره مجله «خردورزی»، ویژه‌نامه «مذهب و جهان معاصر» در شهریورماه ۱۴۰۱ منتشر شد، این شماره از «خردورزی» به تبیین اندیشه‌ها، مسائل، انگاره‌ها، و چالش‌های «مذهب و جهان معاصر» می‌پردازد. «خردورزی» به مدیرمسئولی دکتر ...

سیزدهمین شماره مجله «خردورزی» منتشر شد
۴ - مرداد - ۱۴۰۱
ویژه‌نامه «موسیقی شناختی»؛
سیزدهمین شماره مجله «خردورزی» منتشر شد

به همت مؤسسه فرهنگی ـ هنری شناخت سیزدهمین شماره مجله «خردورزی»، ویژه‌نامه «موسیقی شناختی» در تیر ماه ۱۴۰۱ منتشر شد، این شماره از «خردورزی» به تبیین اندیشه‌ها، مسائل، انگاره‌ها، و چالش‌های «موسیقی شناختی» می‌پردازد. «خردورزی» به مدیرمسئولی دکتر رفیع‌الدین اسماعیلی، سردبیری ...

دوازدهمین شماره مجله «خردورزی» منتشر شد
۱ - خرداد - ۱۴۰۱
ویژه‌نامه «اندیشه‌های معنویت مدرن»؛
دوازدهمین شماره مجله «خردورزی» منتشر شد

به همت مؤسسه فرهنگی ـ هنری شناخت دوازدهمین شماره مجله تخصصی «خردورزی»، ویژه‌نامه «اندیشه‌های معنویت مدرن» در اردیبهشت ماه 1401 منتشر شد، این شماره از «خردورزی» به تبیین اندیشه‌ها، مسائل، انگاره‌ها، و چالش‌های «معنویت دینی و فرا دینی» می‌پردازد. باتوجه‌به بحث‌های ...

یازدهمین شماره مجله «خردورزی» منتشر شد
۲۳ - بهمن - ۱۴۰۰
درآمدی بر سینمای شناختی؛
یازدهمین شماره مجله «خردورزی» منتشر شد

به همت مؤسسه فرهنگی ـ هنری شناخت یازدهمین شماره مجله تخصصی «خردورزی»، ویژه‌نامه «اندیشه‌های شناختی سینما» در بهمن ماه 1400 منتشر شد، این شماره از «خردورزی» به تبیین ظرفیت‌ سینما در مدیریت و جهت‌دهی شناختی و معرفتی انسان، فقدان جریان ...

شماره دهم مجله «خردورزی» منتشر شد
۱ - آبان - ۱۴۰۰
ویژه‌نامه اقتصاد شناختی؛
شماره دهم مجله «خردورزی» منتشر شد

بدون شناخت مبانى هستى شناختى، انسان شناختى و شناخت آیین رفتار اقتصادى انسان نمی‌توان به راهکاری جامع برای اقتصاد جهان بشری دست‌یافت. اقتصاد در دنیاى امروز با فرمول‌ها و اهرم‌هاى متأثر از فناوری‌های نوین، در اراده آدمیان و اختیار انسان‌ها ...

شماره نهم مجله «خردورزی» منتشر شد
۹ - شهریور - ۱۴۰۰
ویژه‌نامه استاد محمدحسین فرج‌نژاد؛
شماره نهم مجله «خردورزی» منتشر شد

جهان اجتماعی محمدحسین فرج‌نژاد به‌و‌اقع در امتداد جهان توحیدیِ اسلام قرار داشت و در مقام عمل نیز از این جهان توحیدی تبعیت می‌کرد. حضور در سیستان، کمک‌های متعدد به فقرا، دستگیری علمی و معنوی و مادی از دوستان و شاگردان، ...

هشتمین شماره مجله «خردورزی» منتشر شد
۲۴ - مرداد - ۱۴۰۰
ویژه‌نامه محرم حسینی؛
هشتمین شماره مجله «خردورزی» منتشر شد

عاشورا آذرخشی در تربیت و هدایت جوامع بشری است که عبرت‌های آن می‌تواند انسان‌ها را از سطحی‌نگری‌های منبعث از اندیشه‌های غیرالهی نجات بدهد. مسئله عاشورا به‌عنوان تبلور سنت الهی در تاریخ بشریت ابعاد و محورهای متعددی را پوشش می‌دهد که ...

شماره هفتم مجله «خردورزی» منتشر شد
۸ - تیر - ۱۴۰۰
ویژه نامۀ پدیده سلبریتیسم؛
شماره هفتم مجله «خردورزی» منتشر شد

با توجه به نیاز وافر یک جامعه‌ی پویا و کارآمد به الگو و نقش مهم و تأثیرگذار سلبریتی‌ها در هویت‌بخشی به جامعه و جامعه‌سازی در هفتمین شماره از نشریه تخصصی «خردورزی» قصد داریم از دریچه‌ای متفاوت به آسیب‌ها و چالش‌های ...

ششمین شماره مجله «خردورزی» منتشر شد
۱۱ - خرداد - ۱۴۰۰
زن در آیینه زنانگی؛
ششمین شماره مجله «خردورزی» منتشر شد

نگاه اسلام به زن یک نگاه عزت‌بخش، كرامت‌بخش، رشدآفرین، استقلال‌دهنده‌ی به هویت و شخصیت زن است و مرد و زن مسلمان در ارزش‌های الهی و انسانی هیچ تفاوتی با هم ندارند. زنان می‌توانند درکنار مدیریت خانواده ورود به عرصه‌های اجتماعی ...

شماره پنجم مجله «خردورزی» منتشر شد
۵ - اردیبهشت - ۱۴۰۰
شاخصه‌های عدالتخواهی، افق گشایی تازه در عدالت
شماره پنجم مجله «خردورزی» منتشر شد

عدالت، به‌مثابه خواسته‌ى طبیعى و تاریخىِ همه‌ى آحادِ بشر در طول تاریخ، مورد توجه مکاتب و جریانات مختلف قرار گرفته است. در طول تاریخ برخی از مکاتب، عدالت را برای رشد و تعالی بشریت و برخی دیگر برای توفق بر ...