داروینیسم اجتماعی

انقلاب زنان یا طغیان اشراف
26 - آذر - 1401
زنان سپر بلای زرسالاران؛
انقلاب زنان یا طغیان اشراف

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ آیا حوادثی که در میانه سال 1401 در ایران رخ داد، انقلاب زنان بود؟ یا بیشتر به طغیان طبقه اشراف - صرف‌نظر از مرد یا زن بودن - شبیه بود؟ انقلاب اسلامی ایران، انقلاب مستضعفان ...

نژادپرستی از شاخص‌های اصلی تمدن آمریکاست!
26 - تیر - 1399
نژادپرستی از شاخص‌های اصلی تمدن آمریکاست!

از قبل از تأسیس آمریکا مشکل نژاد پرستی را در این کشور مشاهده می‌کنیم. یکی زمانی که مهاجران اروپایی در آمریکا سرخ پوستان بومی را قتل عام کردند که غالباً هم با نگاه نژادی و درگیری نژادی این کار را ...