داستان عاشورا

عاشورا حركتي در مسير عشق
9 - شهریور - 1399
عاشورا حركتي در مسير عشق

داستان عاشورا و حرکت امام حسین را می‌توان از جنبه های مختلفی مورد برسی قرا داد. یکی از این جنبه‌ها دلدادگی ابی عبدالله در این صفحه از تاریخ عشق است. دهخدا عشق را اینکونه تعریف می‌کند :شگفت دوست به حسن محبوب ...