داستان­ نویسی

رویکرد فمینیسم در آثار ادبی زنان: بخش دوم
24 - خرداد - 1400
رویکرد فمینیسم در آثار ادبی زنان: بخش دوم

ادبیات فمینیستی در ایران اما در ایران، ادبیات فمینیستی و شکل‌­گیری ادبیات داستانی همزمان با وقایع و اتفاقاتی است که در تغییر چهره سیاسی و اجتماعی جامعه ایران و گذار از یک جامعه سنتی به یک جامعه مدرن نقش عمده‌­ای داشته ...