دانشمند

  میرداماد(ره) دانشمند برجسته ایران
12 - مرداد - 1399
  میرداماد(ره) دانشمند برجسته ایران

محمدباقر داماد حسینی معروف به میرداماد (فوت1041ق) و ملقب به معلم ثالث فرزند میرشمس‌الدین و نوه محقق کرکی (محقق ثانی مرجع تقلید شیعیان و فقیه ممالک اسلامی در دوره شاه‌طهماسب صفوی) دانشمند مشهور الهی دوره صفوی و چهره برجسته حکمای ...