دختران دهه شصت

مشکلی عیان در آمارهای نهان!
3 - تیر - 1399
مشکلی عیان در آمارهای نهان!

موضوع ازدواج در چند سال اخیر با توجه به موانع موجود، تبدیل به یکی از مسائل مهم فرهنگی شده است. مسئله‌ای که نگاه به آن معمولاً سطحی و بدون نگرش همه‌جانبه است. با نگاه سطحی مانع اصلی ازدواج را اقتصادی ...