دختر ایزدی

به نام انسان‌دوستی، به کام فمینیسم
18 - مرداد - 1399
به نام انسان‌دوستی، به کام فمینیسم

کدام بنی‌بشری در عالم از جنگ، ویرانی و آوارگی یک زن و کودک خوشحال می‌‌شود؟ اصلا می‌شود نام انسان را که بناست اشرف مخلوقات باشد، روی موجودی گذاشت که بانی بی‌پناهی یک کودک می‌شود؟ حتی سکوت هم در قبال این ...