درخت علوم

نقد لوازم یک تحول لازم
5 - مرداد - 1399
نقد لوازم یک تحول لازم

سیدمرتضی حسینی‌هاشمی به‌تازگی کتابی تحت‌عنوان «تحول در ریاضیات، لازمه تحول در علوم انسانی: بررسی امکان و ضرورت تأسیس ریاضیات اسلامی» نگاشته و به‌ چاپ رسانده است. این کتاب حاوی نکات چالشی و بحث برانگیزی است و نقد آن می‌تواند مفید ...