دکتر حمیدرضا مقصودی

شرطی‌سازی اقتصاد به سیاست، خیانت به اقتصاد است
20 - آبان - 1399
شرطی‌سازی اقتصاد به سیاست، خیانت به اقتصاد است

شرایط اقتصادی فعلی ایران، به دلیل فقدان عزم جدی در مبارزه با فساد اقتصادی در بدنه‌ی دولت‌ لیبرال، عدم مدیریت روانی جامعه و بازگرداندن اعتماد عمومی توسط دولتمردان، بی توجهی به اسناد و مبانی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های فشل و کهنه‌ی ...

دکترین اقتصادی چین، یک ایده بی‌سابقه است
30 - فروردین - 1399
دکترین اقتصادی چین، یک ایده بی‌سابقه است

کشور چین طی سال‌های اخیر در حوزه اقتصاد پیشرفت‌های قابل توجهی داشته، تا جایی که به جدی‌ترین و قدرتمندترین رقیب اقتصادی و تجاری آمریکا که اقتصاد برتر دنیاست، تبدیل شده است. آمارها و بررسی‌های جهانی نشان می‌دهند در آینده‌ای نه ...