دکتر محسن کدیور

اجتهاد در اصول یا انفعال در فروع !؟
23 - ژوئن - 2020
اجتهاد در اصول یا انفعال در فروع !؟

چند هفته پیش بود که خبر قتل دردناک دختری سیزده ساله بر صدر اخبار رسانه‌ها نشست. ماجرا از این قرار بود که دختری نوجوان با جوانی نه چندان علیه السلام! از خانه می‌گریزند. پلیس او را می‌یابد و به خانواده‌اش ...