دکتر محمدعلی فتح اللهی

ایرانی بودن در برقراری نسبت با قانون اساسی معنی می‏ یابد
28 - آوریل - 2020
ایرانی بودن در برقراری نسبت با قانون اساسی معنی می‏ یابد

تخیّل ملیّت ایرانی: ملیت‌ از مباحث حکمت عملی است که تحقق خارجی پیدا می کند و نه این‌که ابتدا تحلیل و اثبات ملیت صورت گیرد و سپس جامعه به سوی آن حرکت نماید. ملیت در تداوم تشکیل مدینه ها اتفاق می‌افتد ...