دین گریزی

آیا خدای مهربان بنده اش را عذاب می کند؟
29 - ژوئن - 2020
آیا خدای مهربان بنده اش را عذاب می کند؟

هفته ی گذشته گفت و گویی بین دو روحانی و سخنور معروف در باب خلود گرفت، اگرچه این گفت و گو از جهاتی خوب و قابل استفاده بود لکن به نظر می رسد جهاتی از بحث در منظر آقایان مغفول ...