رابطه علم و دین

برای مدت 350 سال مسلمانان حاکم بلامنازع علم در جهان بودند
17 - اردیبهشت - 1399
برای مدت 350 سال مسلمانان حاکم بلامنازع علم در جهان بودند

      شناخت وضعیت حال و امروز علوم ما، مستلزم شناخت دقیق تاریخ علم در ایران و جهان و بررسی وضعیت امروز و برنامه ریزی برای آینده است. در گفتگو با دکتر مهدی گلشنی، استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای ...