رابطه علم و دین

برای مدت ۳۵۰ سال مسلمانان حاکم بلامنازع علم در جهان بودند
۱۷ - اردیبهشت - ۱۳۹۹
برای مدت ۳۵۰ سال مسلمانان حاکم بلامنازع علم در جهان بودند

      شناخت وضعیت حال و امروز علوم ما، مستلزم شناخت دقیق تاریخ علم در ایران و جهان و بررسی وضعیت امروز و برنامه ریزی برای آینده است. در گفتگو با دکتر مهدی گلشنی، استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای ...