رادنی کینگ

مستند و نژادپرستی
2 - تیر - 1399
مستند و نژادپرستی

پرتگاه لس‌آنجلس، سقوط مینیاپلیس سه سال پیش که آمریکا داشت کشته‌شدن سیاه‌پوستان به دست پلیس را با انتشار پنج مستند به مناسبت سالگرد 25سالگی تظاهرات 1992 لس‌آنجلس به خودش یادآوری می‌کرد، کمتر شهروند آمریکایی احتمال می‌داد که به همین سرعت، فاجعه ...